Tháng 6

Xin chào! sau một chút gián đoạn thì Croplab đã trở lại với “the best of June”. 
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn

By Tran Hoang Tuc
Rollei SL66  _FUJIFILM NPC 160

 

 

By Khánh Thy
Nikon Fm2 _ Fujifilm C200

 

 

By Nhacogacmai
Fuji Japan 100

 

 

 

By An Dang
Nikon F3 _ Kodak Ektachrome e100

 

 

 

 

By Zay anyway
Canon AE1 _ Kodak Portra 160

 

 

 

 

By Dam gia bao
Rollei Magazine 6000 _ Kodak Portra 160 expired 2003

 

By Việt Trung
Canon AE1 _ Kodak Colorplus 200

 

 

By Yoko Duong
Rollei SL 66 _ Fujifilm Neopan Acros

 

 

 

By Lan Thường
Nikon F2 _ Kodak EVS 100

 

 

 

 

 

By My Vũ (Easy Vu)
Canon AE1 _ Kodak Profoto 100

 

 

 

By Yoko Duong
Mamiya 645 _ Fujifilm Provia

 

 

Cảm ơn các bạn!