Tháng 11

Một trong những điều hạnh phúc với người làm lab như chúng tôi là được thấy những tấm ảnh đẹp của các bạn gửi đến hằng ngày, và đây là lần đầu tiên Croplab có cơ hội chia sẻ chúng đến các bạn.
Dưới đây là một phần trong số những tấm ảnh đẹp nhất từ film mà các bạn đã gửi đến Croplab trong tháng 11 vừa rồi.

Read More