“Fine art wedding “

Giữa thời đại số, vẫn còn nhiều nhiếp ảnh gia dùng film làm chất liệu để kể về những câu chuyện tình yêu tuyệt vời.

Cảm ơn Nakito – Sồi Photography  đã chọn Croplab làm nơi xử lý film và cho phép lab sửa dụng nhũng hình ảnh này.

Chụp bởi:

Fine art wedding
Film: Kodak Portra 400 _ Noritsu scanner
Tráng Scan Croplab