“Đi tráng film đi”, mà tráng film là gì?

Hằng ngày bọn mình gặp rất nhiều bạn đến lab để tráng film, và cũng có rất nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề này, hy vọng thông qua bài viết này sẽ giúp các bạn mới làm quen hiểu được 1 cách đơn giản “tráng film” là gì.

 

Read More