Min Min ở Nhật

Xin chào các bạn! Lâu lắm rồi mới gặp lại Min Min và được Min dẫn đi Nhật chơi.

Ảnh xinh đẹp chụp bởi mẹ Min
Tráng scan Croplab Hà Nội _ Noritsu scanner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cảm ơn Min Min nhiều!!!