Muốn mua máy film

Xin chào! ồ mình biết bạn đấy, chục năm trước mình cũng như bạn bây giờ, chưa mua máy film. còn đi làm ở công ty cũ. Còn đi sớm về hôm mà đồng lương vẫn không khi đủ. Chợt có một ngày, mình đọc được 1 bài viết như bạn đang xem lúc này.

Bài viết này dành cho những bạn chưa biết chụp film, chưa biết một tý gì về film, bài viết này sẽ giúp bạn tổng hợp những kiến thức đầu tiên cơ bản nhất để bắt đầu hiểu đặc trưng máy film. Mục đích chính nữa là trong bài viết cũng sẽ có nhiều từ ngữ, keyword, link để bạn có thể tự tìm hiểu thêm trên Google, chị Google mới là người các bạn đến với chiếc máy ưng ý.

Read More