Tháng 2

Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với “the best of February”. 

Fuji Superia 200
By leviethung188

 

 

Fuji C200  _ Contax T2
by @longtran.ig

 

 

Kodak Ektar 100  _ Contax T2
by @longtran.ig

 

 

Kodak Ektar 100  _ Contax T2
by @longtran.ig

 

 

Kodak Ektar 100  _ Contax T2
by @longtran.ig

 

 

By laurapinhon

 

By laurapinhon

 

Fuji 160NS _ Rollei SL66
By Tranhoangtuc

Fuji 160NS _ Rollei SL66
By Tranhoangtuc

 

 

Portra 400 _ Contax RTSII
By tananh.exp

 

 

Kodak Proimage 100
By Imdart

 

Kodak Proimage 100
By Imdart

 

Fuji Xtra_800  _ Nikon FM2
By chị Cỏ

Fuji Xtra_800  _ Nikon FM2
By chị Cỏ

 

 

Mamiya 645 _ Fuji 160S

 

Mamiya 645 _ Fuji 160S

 

 

Portra 160 _ Mamiya RZ67
By Hoàng Trung

 

 

Portra 160 _ Mamiya RZ67
By Hoàng Trung

 

 

Kodak Gold 200 _ Pentax MX
By OTTN

 

 

HP5 Plus
By Dương Đặng artist

 

Kodak _ Canon EOS Elan
By “HY” _ @frictionless

 

 

Kodak _ Canon EOS Elan
By “HY” _ @frictionless

 

 

Portra 400 _ Contax RTSII
By tananh.exp

 

 

Kodak ColorPlus 200 _ Olympus Pen F Half-Frame
By Koi Nguyen

 

Kodak ColorPlus 200 _ Olympus Pen F Half-Frame
By Koi Nguyen

 

 

Fuji 160NS _ Rollei SL66
By Tranhoangtuc

Fuji 160NS _ Rollei SL66
By Tranhoangtuc

 

 

Kodak Gold 100 _ Canon f1n + smc takuma 50 1.4
By Trí Trần Cao